logotype

Tutaj kupisz gwarancj ubezpieczeniow

Posiadamy szerok i bardzo konkurencyjn ofert w dziedzinie gwarancji ubezpieczeniowych.
Propozycja ta jest skierowana przede wszystkim do firm budowlanych i wykonawczych, ktre w procesie budowlanym zobowizane s do skadania wadium lub innego rodzaju zabezpiecze. Za naszym porednictwem moecie Pastwo uzyska nastpujce gwarancje:

- Gwarancje wadialne
- Gwarancje naleytego wykonania kontraktu
- Gwarancja usunicia wad i usterek
- Gwarancje zwrotu zaliczki
- Gwarancje zwrotu kwot zatrzymanych
- Gwarancje zapaty

Gwarancje udzielane s na podstawie analizy finansowej podmiotu ubiegajcego si o nie. Maksymalny okres trwania gwarancji - 5 lat

Mona uzyska gwarancje, ktre zostan zoone w zamian za zablokowane rodki finansowe ju po zakoczeniu kontraktu. Pozwoli to uzyska lepsz pynno gotwkow firmy. Gwarancje wystawiane s w formie jednostkowej, lub na podstawie umowy generalnej, ktra znaczenie upraszcza i przypiesza procedur.

Wiemy, e dla Klienta cena jest wanym czynnikiem wpywajcym na wybr. Staramy si za kadym razem, tam gdzie to moliwe, tak negocjowa, aby Klientowi dostarczy dopracowane cenowo oferty. Skuteczno naszych dziaa wynika przede wszystkim z wielkiego nacisku na konkurencyjno pomidzy poszczeglnymi firmami ubezpieczeniowymi oraz umiejtne wykorzystanie efektu skali i kompleksowoci ofert.

To nic nie kosztuje, wystarczy, e skontaktujesz si z nami za pomoc poniszego formularza, a reszt zajmie si nasz zesp.

Imi i Nazwisko:

E-mail:

Telefon:

Nazwa Firmy:

REGON:

 

Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych w celach marketinowych firmy MODEX.
Siedziba: 41-400 MYSOWICE
ul. Starokocielna 4
Tel. (032) 764 33 08

Filia: 41-100 SIEMIANOWICE l.
ul. Sobieskiego 43
tel/fax: (0-32) 765 89 59

Filia: 40-730 KATOWICE-Ligota.
ul. Panewnicka 40
tel/fax: (0-32) 354 33 59