Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC posiadaczy Pojazdów Mechanicznych.

Dla umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego, zawartych po dniu 2012-02-11

Druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podstawie artykułu 28 ust 1 -(Skutkiem wypowiedzenia będzie to, że umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie trwała do końca okresu, na jaki została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne zawarcie następnej umowy na kolejne 12 miesięcy.)

Druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podtstawie artykułu 31 ust 1 – (Wypowiedzenie składa nabywca pojazdu i dotyczy umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zawartej przez zbywcę pojazdu. Wypowiedziana umowa rozwiązuje się z upływem dnia, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Za dzień złożenia uznaje się dzien doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającego w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.)

Druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podstawie artykułu 28a ust 1 – (Wypowiedzenie składa posiadacz pojazdu mechanicznego, który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dówch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta a trybie artykułu 28 ustęp 1 – automatyczne zawarcie następnej umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy – i ta umowa może zostać przez niego wypowiedziana. Za dzien złożenia wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej pocztowej placówce operatora publicznego lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającego w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń i z upływem tego dnia wypowiedziana umowa ulega rozwiązaniu.)

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC rolników i budynków whodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Druk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzilności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych na podstawie artykułów 46 ust1 oraz 62 ust1. Skutkiem wypowiedzenia, będzie to, że umowa ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, będzie trwała do końca okresu na jaki została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne jej wznowienie. Wypowiedzenie to może być złożone najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.

Druk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzilności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych na podstawie artykułów 46a ust1 oraz 62a ust1. Wypowiedzenie składa właściciel gospodarstwa rolnego, który w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym conajmniej jedan z umów ubezpieczenia została zawarta w trybie automatycznego wznowienia następnej umowy ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy. Wypowiedziana może zostać tylko umowa zawarta na zasadzie automatycznego wznowienia. Za dzień złożenia tego wypowiedzenia uznaje się dzień doręczenia wypowiedzenia zakładowi ubezpieczeń, lub dzień nadania wypowiedzenia w polskiej pocztowej placówce operatora publicznego, lub dzień złożenia wypowiedzenia agentowi, działającego w imieniu zakładu ubezpieczeń i zupływem tego dnia wypowiedzenia, umowa ulega rozwiązaniu.

Druk wypowiedzenia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzilności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych na podstawie artykułów 47 ust2 oraz 63 ust1, dla nabywcy gospodarstwa rolnego. Wypowiedzenie to może złożyć nowonabywca gospodarstwa, przed upływem umowy obowiązkowego ubezpieczenia. Za dzień rozwiązania przyjmowany jest dzień złożenia wypowiedzenia w zakładzie ubezpieczeń, dzień nadania wypowiedzenia w placówce polskiegoa publicznego operatora pocztowego lub dostarczenia agentowi reprezentującygo zakład ubezpieczeń.

Drogi Użytkowniku, 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. <br />W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne informacje, które wyjaśniają na czym polegają zmiany. <br />Mogą się Państwo z nim zapoznać tutaj: <a href="http://ubezpieczenia.modex.pl/klauzula-informacyjna/"> Klauzula informacyjna.</a> <br /> Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close